การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง

    ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำต้องเริ่มจากการมีความปรารถนาที่จะนำผู้อื่น การจะเป็นผู้นำที่แท้จริงซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนั้น ไม่ง่าย และหากไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำหรือไม่มั่นใจว่าต้องการจะนำผู้อื่น การจะเป็นผู้นำที่ดีคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก read more

คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากน้อยเพียงใด

    บุคคลที่อยู่ในฐานะตำแหน่งเป็นผู้นำมีมากมายให้พบเห็นได้ทั่วไป แต่ลำพังฐานะตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้นำที่แท้จริงไปด้วย

    ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้นำที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติหรือทักษะการเป็นผู้นำ ท่านอาจตรวจสอบตัวท่านเองเพื่อให้ทราบว่าท่านอยู่ในสถานะใดและมีทักษะความเป็นผู้นำในเรื่องใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นบ้าง หรือถ้าท่านว่างมาก ท่านอาจนำทักษะที่จะกล่าวต่อไปนี้ไป (แอบ) ประเมินผู้บังคับบัญชาของท่านเพื่อให้รู้ (ในความคิดเห็นของท่าน) ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นมีความเป็นผู้นำหรือไม่อย่างไร read more

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ

    ตามแนวคิดแบบเก่า คนที่จะมาเป็นผู้นำที่ดี จะต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์หรือมีแววมาตั้งแต่เล็กอย่างที่เรียกว่า เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง คิดบวก รู้จักถ่อมตัว ทำงานให้หนักด้วยความรับผิดชอบ ก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีกันได้ทุกคน read more