การป้องกันแก้ไขการล่วงเกินและคุกคามทางเพศในหน้าที่การงาน

     สภาพปัญหาการล่วงเกินและคุกคามทางเพศ (sexual harassment) ในหน้าที่การงาน คือ การที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจเหนือกว่าในองค์กรใช้ความได้เปรียบในการให้คุณให้โทษ บังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ด้อยกว่าในหน้าที่การงานต้องยอมรับการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมในเรื่องเพศ การล่วงเกินและคุกคามทางเพศอาจไม่ได้มีการแตะเนื้อต้องตัว เช่น ใช้วาจาแทะโลม พูดทะลึ่งลามก ใช้สายตาสำรวจเรือนร่าง หรือการติดรูปที่แสดงออกในเรื่องเพศไว้อย่างเปิดเผยภายในห้องทำงานหรือใน intranet ขององค์กร หรืออาจถึงเนื้อถึงตัว เช่น การจับหรือแตะต้องส่วนต่างๆ ของร่างกายในลักษณะลวนลามหรือไม่ให้เกียรติ ซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ด้อยกว่าในหน้าที่การงานจำเป็นต้องยอมรับการคุกคามดังกล่าวเพื่อแลกกับโอกาสในการได้ทำงานต่อไปโดยไม่ถูกกลั่นแกล้งหรือกดดัน read more

7 องค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร

    ลองนึกดูว่าวัน ๆ หนึ่งคุณมีการสื่อสารอะไรกับคนอื่นบ้าง เช่น เขียน   e-mail ร่วมประชุม เขียนรายงาน นำเสนองาน หารือกับเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ จะเห็นว่าจริง ๆ แล้วเกือบทั้งวันของเราหมดไปกับการสื่อสาร เราจึงควรมาดูว่าจะสามารถทำให้การสื่อสารของเราดีขึ้นได้อย่างไร ทำอย่างไรจึงจะมั่นใจได้ว่าสิ่งที่เราสื่อออกไปมีความชัดเจนและมีประสิทธิผลมากที่สุด การเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารที่ดีที่เรียกว่า 7C จึงมีประโยชน์มากเพราะช่วยให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนครบถ้วน และกลุ่มเป้าหมายก็ได้รับข้อมูลที่เราต้องการสื่อออกไป read more

การใช้เรื่องเล่าประกอบการสื่อสาร

    แทบทุกคนคนคงมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องเล่ากันมาพอสมควร บางคนมีประสบการณ์ในฐานะผู้เล่า แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในฐานะผู้ฟัง ผู้ดู หรือผู้อ่าน เริ่มด้วยประสบการณ์การฟังนิทานในสมัยยังเป็นเด็ก โตขึ้นมาหน่อยก็จะได้อ่านเรื่องเล่าในรูปของวรรณคดีหรือเรื่องสั้นประกอบการเรียน พอโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ก็ซื้อหาหนังสือที่ตนชอบมาอ่านเพื่อความบันเทิงตามอัธยาศัย เรื่องเล่าไม่ว่าจะอยู่ในรูปนิทาน นิยาย ประวัติศาสตร์ ภาพยนตร์ หรือข้อมูลข่าวสารจึงเป็นเหมือนเครื่องจรรโลงความตื่นเต้นให้กับชีวิตที่ซ้ำซากจำเจ บางคนใช้เวลามากกว่าค่อนคืนเพื่อติดตามเรื่องเล่าที่ตนอ่านค้างไว้ หรือถ่างตาดูหนังผ่านทีวีหรือเคเบิล แต่บางคนกลับสนุกกับการเมาท์มอยเรื่องราวของคนอื่นในตอนเช้าโดยใช้เหตุผลว่าเป็นการอัพเดทข่าวสารก่อนเริ่มงาน read more

การวางแผนการสื่อสาร

    คุณเคยได้รับข้อความอะไรสักอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าผู้ส่งช่างไม่คิดเอาเสียเลยว่าคุณอยากรู้หรืออยากได้ยินเรื่องเหล่านั้นหรือไม่ หรือบางครั้งแม้เวลาเข้าไปนั่งฟังการบรรยายงานขององค์กรคุณเอง มีบ้างไหมที่คุณรู้สึกว่าเรื่องที่พูดมานั้นเกาไม่ถูกที่คันสักที หรือแม้ในเวลาที่คุณทำหน้าที่เป็นผู้พูดเองแต่รู้สึกได้ว่าผู้ฟังไม่ได้ให้ความสนใจในสิ่งที่คุณพยายามจะพูดหรือชี้แจงเลย เหตุการณ์เหล่านี้อย่างเบาก็คงเป็นแค่สร้างความหงุดหงิด แต่ถ้าหนักอาจทำให้คุณฟิวส์ขาดหรือเม้งแตกซึ่งย่อมส่งผลเสียที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นไม่ว่าคุณจะต้องการสื่อเรื่องราวปกติสามัญประจำวันหรือข่าวสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์กร ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดีก่อนเสมอ read more

การสร้างและนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

    กลยุทธ์ เป็นแผนงานที่นำมาใช้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน เราจำเป็นต้องสร้างกลยุทธ์เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเนื่องจากทรัพยากรที่จะใช้มีจำนวนจำกัด read more

การออกแบบเว็บไซด์ด้วยส่วนผสมทางการตลาด

    ส่วนผสมทางการตลาด 4P อันประกอบด้วย Product, Price, Place, Promotion เป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ดีในการบริหารการตลาดในโลกทางวัตถุ แต่อาจไม่เหมาะหากจะนำมาใช้กับการตลาดผ่านอินเตอร์เน็ทเนื่องจากมีข้อจำกัดสองประการ ได้แก่
    1. บทบาทของ 4P ในการตลาดแบบอินเตอร์เน็ทมีน้อยมาก
    2. กรอบความคิดของ 4P ขาดองค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ read more

ความเครียด: ใครเป็นคนสร้าง

    ความเครียด เป็นพลังกดทับที่บุคคลรู้สึกได้เมื่อโอกาสที่มองเห็นถูกจำกัดไว้ด้วยเงื่อนไขที่เราไม่แน่ใจว่าจะฟันฝ่าไปได้หรือไม่ ความเครียดอาจส่งผลได้ทั้งทางบวกและทางลบ ความเครียดจะออกผลเป็นบวกหากเราสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองได้ พลังที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอาชนะความเครียดจะเป็นพลังที่หาไม่ได้ในเวลาปกติ นักกรีฑาที่สมาธิดีๆ สามารถใช้พลังจากความเครียดให้เป็นประโยชน์ในการแข่งขัน พวกเขามักจะทำสถิติในการแข่งขันได้ดีกว่าในเวลาซ้อม แต่เมื่อใดที่เรายอมรับเอาเงื่อนไขหรือข้อจำกัดที่เกิดจากความเครียดไว้กับตัว ความเครียดจะออกผลเป็นลบ สร้างความล้มเหลวไม่เป็นท่าในเรื่องง่ายๆได้ เช่น การออกมาพูดในที่ชุมชน หากเรายอมรับเงื่อนไขที่จิตใจสร้างขึ้นมาว่าคนฟังล้วนแต่คอยจ้องจับผิด เรื่องที่เราจะพูดเราก็รู้ไม่ค่อยลึกซึ้ง การพูดจะเป็นที่ยอมรับหรือไม่ ฯลฯ เราจะสั่นสะท้านไปทั้งตัว น้ำเสียงก็จะสั่นเครือไปตามจินตนาการที่สร้างขึ้นมา เงื่อนไขที่เราสร้างขึ้นมานี้เองคือความเครียด ยิ่งคิดก็ยิ่งน่ากลัว ยิ่งถ้าสิ่งที่เราต้องออกมาพูดเป็นเรื่องที่ผูกพันกับความสำเร็จของงานที่มีความสำคัญ เช่นการออกมาเป็นพิธีกรในงานเปิดตัวสินค้า ความกลัวความล้มเหลวจะยิ่งเกาะติดกลายเป็นความหวาดหวั่นจนแทบจะเดินกลับเข้าเวทีไปเลย read more

เคล็ดลับ 10 ประการที่จะเพิ่มยอดขายเป็นสองเท่า

เคล็ดลับที่ 1: ติดต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ
    ผู้มีอำนาจตัดสินใจ หมายถึง ผู้ที่ไม่เป็นทั้งเจ้าของปัญหาที่คุณเสนอวิธีแก้ไข และไม่เป็นทั้งเจ้าของเงินงบประมาณที่จะต้องใช้กับข้อเสนอของคุณ read more

จะเป็นนักการตลาดที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

    สำหรับนักการตลาดหน้าใหม่จะมีความรู้สึกว่าการตลาดช่างเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ในขณะที่ในความรู้สึกลึกๆ นักการตลาดหน้าใหม่จะคิดด้วยความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นรู้เรื่องเหล่านี้ดีกว่าเรา นักการตลาดหน้าใหม่จึงจำเป้นต้องมีความอดทนสูงหรือมีหนังหนามากกว่าคนอื่นเขาสักหน่อย และถ้าจะพูดถึงเรื่องความมั่นคงในงานของนักการตลาดด้วยแล้ว คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งผู้อื่นไม่รู้หรือเก่งสู้เราไม่ได้ อย่ากระนั้นเลย มาลองดูกฎ 12 ข้อต่อไปนี้ ถ้าปฏิบัติได้ เชื่อได้เลยว่าท่านนักการตลาดทั้งหลายจะมีความก้าวหน้าขึ้นไปยืนเบียดอยู่แถวหน้าได้อย่างแน่นอน read more

ที่มาของความเครียดในการทำงาน

    ความเครียดในการทำงานมีที่มาจากหลายสาเหตุทั้งจากองค์การ และบุคคล ความเครียดส่งผลกระทบต่อตัวพนักงานและต่อคุณภาพของงานในที่สุด ตัวอย่างของความเครียดที่เห็นกันโดยทั่วไป เช่น แรงกดดันในการทำงานไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด การที่จะต้องทำงานให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนด แรงกดดันจากหัวหน้างานที่ต้องการนั่นต้องการนี่ไม่มีหยุด และแรงกดดันจากการทำงานกับผู้ร่วมงานที่ไม่เข้าขา read more