เปิด blog ดร. ปิยนันท์

สวัสดีครับ

    วันนี้เป็นวันแรกของการเปิด website ใหม่ (https://drpiyanan.com) และข้อความที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นข้อความแรกที่ post ลงใน site ใหม่นี้

    Site หรือ blog นี้เกิดจากความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ในรูปบทความและหนังสือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาน และการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้ร่ำเรียนและใช้ในการทำงานมากว่า 40 ปี บทความที่นำมาลง มีทั้งบทความที่ผมเคยเขียนไว้ในขณะทำงานที่บริษัท HR Training and Consultant และบทความใหม่ที่จะทะยอยเขียน ส่วนหนังสือ จะอยู่ในรูป Pdf. file ซึ่งผมจะเขียนไป edit ไป เนื้อหาในหนังสือจึงยังอาจไม่ครบถ้วนเสียทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเดือนแรกๆ ที่นำลงเผยแพร่ read more