เปิด blog ดร. ปิยนันท์

สวัสดีครับ

    วันนี้เป็นวันแรกของการเปิด website ใหม่ (https://drpiyanan.com) และข้อความที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นข้อความแรกที่ post ลงใน site ใหม่นี้

    Site หรือ blog นี้เกิดจากความตั้งใจที่จะให้เป็นแหล่งสืบค้นเพื่อการศึกษาเรียนรู้ในสาขาการบริหารจัดการด้านรัฐประศาสนศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การพัฒนาคุณภาพ, และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้ร่ำเรียนและใช้ในการทำงานมากว่า 40 ปี บทความที่นำมาลง มีทั้งบทความที่ผมเคยเขียนไว้ในขณะทำงานที่บริษัท HR Training and Consultant และบทความใหม่ที่จะทะยอยเขียน ส่วนหนังสือ จะอยู่ในรูป Pdf. file ซึ่งเป็นเรื่องที่ตั้งใจเขียนเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีความยาวกว่าบทความ (ปกติบทความที่เขียนจะยาวประมาณ 7 - 10 หน้า) และเป็นการรวมบทความที่เรียงลำดับชื่อแบบสารานุกรมขึ้นเป็นเล่ม ตั้งแต่บทความที่ขึ้นต้นด้วยตัวเลข บทความที่ขึ้นด้วยตัวอักษร Read the rest