10 Ways to Make Bad Day Better

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
10 วิธีที่ช่วยให้วันที่เลวร้ายของคุณ ดีขึ้น

     ไม่มีใครที่ทั้งชีวิตมีแต่ความราบรื่นสดใส หรือมีแต่วันที่เลวร้ายหดหู่ จะต่างกันก็ตรงที่ วันที่ร้ายๆ ของแต่ละคนอาจมีมากน้อยกว่ากัน หนักหนาสาหัสกว่ากัน และจากสาเหตุเรื่องราวที่ต่างกัน เมื่อใดที่คุณรู้สึกว่ามันช่างเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับคุณ ความรู้สึกนั้นจะทำให้ทุกสิ่งกลายเป็นปัญหาที่ดูเหมือนไม่มีทางออก แก้ไขไม่ได้ หรือที่เรียกกันว่า “จิตตก”

     วิธีปฏิบัติ 10 วิธีต่อไปนี้ สามารถช่วยให้วันที่เลวร้ายของคุณ ดีขึ้นได้
   1. เล่าสิ่งที่กดดันนั้นออกมา
     ความรู้สึกว่าตนเองช่างเป็นคนที่โชคร้ายเสียเหลือเกิน เป็นความรู้สึกที่ยิ่งเก็บไว้นานยิ่งเป็นผลร้ายต่อจิตใจ คุณควรขอเวลานัดหมายเพื่อนที่สนิทและวางใจได้ เล่าสิ่งที่รุมเร้าจิตใจของคุณให้เขาฟัง การได้ระบายสิ่งที่กดดันอยู่ออกไปบ้าง จะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้น สิ่งที่คุณเป็นทุกข์มากมายอาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิด คุณอาจได้มุมมองที่ดีๆ จากเพื่อนและมองเห็นทางในการแก้ปัญหาก็ได้ หากคุณนึกไม่ออกว่ามีใครที่สมควรจะเล่าความทุกข์นั้นให้ฟัง ก็อาจใช้การเขียนลงในสมุดบันทึก พยายามเขียนให้ช้าๆ เพื่อสมองจะได้มีเวลาลำดับความเป็นเหตุเป็นผลและทำให้คุณเย็นลง เมื่อคุณได้เล่าความทุกข์นั้นให้ตัวเองฟังว่าอะไรเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ คุณอาจเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อปัญหา ลดความรู้สึกที่เป็นลบ และหลุดพ้นออกจากสถานการณ์ทีคุณติดอยู่ได้

Read the rest

10 Ways to Get a Better Night’s Sleep

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
วิธัปฏิบัติ 10 วิธีที่ช่วยให้นอนหลับได้สนิทและนานขึ้น

     นอกเหนือจากความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จ การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สดชื่นแจ่มใส ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลอย่างสำคัญต่อคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน
     ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จะมีประโยชน์ต่อการทำงานได้ก็ต่อเมื่อนำมาใช้อย่างมีสติ สามารถควบคุมอารมณ์ที่เข้ามารบกวนการใช้เหตุผล และมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงพอที่จะปฏิบัติภารกิจต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ การนอนไม่เพียงพอทำให้รู้สึกสับสนมึนงง ความจำไม่ดี ไม่มีสมาธิในการทำงาน ใช้ดุลยพินิจอย่างไม่รอบคอบ นอกจากนั้นยังทำให้ร่างกายต้องการอาหารที่มีแคลอรี่สูง หากไม่ได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้อง น้ำหนักตัวจะเพิ่มสูงขั้น เกิดไขมันสะสม และส่งผลเสียต่อสุขภาพในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

     การมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากการหลับได้สนิทแต่ละคืนในปริมาณที่เพียงพอ สำหรับผู้ที่หลับยาก หรือนอนได้น้อยกว่า 4 ชั่วโมงในแต่ละคืนต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน อาจคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะให้หัวถึงหมอนก็นอนหลับ หรือหลับได้ยาว 6-8 ชั่วโมงในแต่ละคืน แต่จากข้อมูลด้านสุขภาพยืนยันว่า คุณภาพของการนอนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่คุณใช้ในช่วงกลางวัน,

Read the rest

10 Schools of Thought [Henry Mintzberg]

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ฐานความคิด 10 ฐานที่ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ [Henry Mintzberg]

     Henry Mintzberg ศาสตราจารย์ด้านการบริหาร มหาวิทยาลัย McGill ประเทศแคนาดา มีความเห็นว่า ในการสร้างหรือกำหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร ผู้สร้างได้อาศัยฐานความคิดที่แตกต่างกันอยู่ 10 ฐาน (school of thought) อันเป็นที่มาของทฤษฎีการบริหารที่มีชื่อเสียงชื่อ the Theory of the 10 Management Roles หรือเรียกกันทั่วไปว่า 10 Schools of Thought ฐานความคิดทั้ง 10 ประกอบด้วย

   1) การออกแบบ (The design

Read the rest