10 Common Negotiation Mistakes

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ความผิดพลาดพื้นฐาน 10 ประการในการเจรจาต่อรอง

     ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จล้วนเคยผ่านการเจรจาต่อรองมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการเจรจาสัญญา การขอมติในที่ประชุม หรือการตกลงเป้าหมายการทำงานกับทีมงาน ผู้บริหารที่เจรจาต่อรองไม่เป็นจะต้องรับภาระที่มากเกินสมควร อาจถึงขั้นสูญสูญเสียธุรกิจ หรือความเคารพนับถือจากทีมงาน หรืออาจไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งควรจบลงได้ไม่ยากนักถ้าสามารถเจรจาต่อรอง
     เราทุกคนอาจทำผิดพลาดในการเจรจาต่อรองได้ทั้งสิ้น แต่หากเรารู้เท่าทันปัญหา มีการเตรียมตัวที่ดี และหมั่นฝึกฝน เราก็จะสามารถเอาชนะความผิดพลาดและบรรลุข้อตกลงที่ดีได้ ความผิดพลาดในการเจรจาต่อรอง 10 ประการต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่คุณในฐานะผู้บริหารจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น

   1) เตรียมตัวไม่พร้อม
     ความผิดพลาดที่มาเป็นอันดับหนึ่งในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ คือ การเข้าเจรจาต่อรองทั้งๆ ที่ยังไม่พร้อม ผู้บริหารบางคนคิดว่า การแสดงความเชื่อมั่นในตนเองออกไปให้ชัดแจ้ง เช่น ด้วยการใช้เสียงดัง, เปิดเผย ตรงไปตรงมา ก็สามารถบรรลุข้อตกลงที่ต้องการได้ บางคนคิดว่า ลำพังประสบการณ์ในการเจรจาของตนก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนโต๊ะเจรจาได้แล้ว แต่ในข้อเท็จจริง เพียงความเชื่อมั่นในตนเองและการมีประสบการณ์เท่านั้นยังไม่พอ นักเจรจาที่ฉลาดจะใช้เวลาค่อนข้างมากไปในการวิเคราะห์ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาอย่างระมัดระวัง

Read the rest

10 Common Leadership and Management Mistakes

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ความผิดพลาดพื้นฐาน 10 ประการของผู้บริหารและผู้นำ

     มีผู้กล่าวว่า ความผิด ให้โอกาสในการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ แต่ที่จริงแล้ว ถ้าเราสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีอื่นโดยไม่เกิดความผิดขึ้นมาก่อนได้ ก็น่าจะดีกว่า ผู้บริหารมีเรื่องที่ต้องรับผิดชอบมากมาย ทั้งต่อองค์กรรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้องและทีมงาน หากคุณเป็นผู้บริหาร คุณต้องพร้อมที่จะทบทวนทุกสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องและหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดปัญหา ต้องตระหนักถึงจุดอ่อนที่มีอยู่ในระบบการทำงาน วางกลยุทธ์ และแก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ อย่างรู้เท่าทัน
     ความผิดพลาด 10 ประการที่มักเกิดขึ้นกับผู้นำและผู้บริหารดังที่จะกล่าวต่อไปนี้ จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้ไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้ และเพื่อความสะดวก ไม่เยิ่นเย้อ บทความนี้จะใช้คำว่า “ผู้บริหาร” ในความหมายรวมถึงผู้นำด้วย

   1) ไม่ให้ข้อมูลป้อนกลับ
     ผู้บริหารบางคน รับรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา แต่แทนที่จะแจ้งให้พวกเขาได้รู้ตัวและรีบจัดการแก้ไข กลับรอที่จะทำตามรูปแบบวิธีการ เช่น รอที่จะแจ้งลงไปในรายงานผลการปฏิบัติงาน จนความล่าช้าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร
     The Ken Blanchard Companies

Read the rest

10 Common Email Mistakes

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ความผิดพลาดพื้นฐาน 10 ประการในการใช้ Email

     จากผลการศึกษาของ McKinsey & Company พบว่า คนที่ทำงานในสำนักงานใช้เวลา 28% ของการทำงานไปกับการอ่านและตอบ email สถิตินี้อาจจะดูมากเกินจริง อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก็คือ email เป็นหนึ่งในเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด การใช้ email เป็นวิธีที่เร็วและง่ายในการติดต่อกับสมาชิกทีมงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะกับผู้ที่อยู่ห่างไกล แต่ email ก็เป็นเครื่องมือสื่อสารที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือถึงขนาดเป็นความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ส่งได้โดยง่ายหากไม่ระวังความผิดพลาดต่างๆ รวมถึงมารยาทในการติดต่อ
     Diane Gottsman ผู้เชี่ยวชาญเรื่องมารยาทและผู้ก่อตั้ง Protocol School of Texas กล่าวว่า email ที่เขียนไม่ดีอาจทำลายภาพความเป็นมืออาชีพของคุณในวงธุรกิจ คุณจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ

Read the rest

10 Common Decision-Making Mistakes

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ความผิดพลาดพื้นฐาน 10 ประการในการตัดสินใจ

     การตัดสินใจในทางธุรกิจจำเป็นจะต้องมององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจให้ครบถ้วน บ่อยครั้งที่ผู้บริหารตัดสินใจโดยมองแต่ผลดีในทางธุรกิจแต่กลับมองข้ามผลเสียที่จะเกิดกับพนักงาน
     แต่การมององค์ประกอบในการตัดสินใจให้ได้ครบถ้วน ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย การได้เรียนรู้ความผิดพลาดพื้นฐานที่มักเกิดขึ้นในการตัดสินใจ จึงเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณได้ระมัดระวัง อย่างน้อยก็ไม่พลาดกระทำผิดในเรื่องต่อไปนี้

   1) เลื่อนการตัดสินใจไปเรื่อยๆ
     แม้การตัดสินใจจำเป็นต้องมององค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเลื่อนการตัดสินใจออกไปเรื่อยๆ คนที่ชอบเลื่อนการตัดสินใจมักมองการตัดสินใจเป็นภาพรวมๆ เลยลังเลไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี นอกจากนั้น คนเหล่านี้มักต้องการอะไรที่สมบูรณ์ครบถ้วนที่สุด จึงชะลอการตัดสินใจจนกลายเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้กับตนเองโดยไม่จำเป็น
     การตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับเวลา หากถึงเวลาที่ควรจะต้องตัดสินใจแต่ไม่ได้ตัดสินใจ อาจทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปกว่าเดิมจนไม่ว่าจะตัดสินใจแบบใดก็มีแต่ผลเสีย การแบ่งเรื่องที่จะต้องตัดสินใจออกเป็นส่วนย่อย และลงมือทำการใดๆ ในส่วนที่ตัดสินใจนั้นให้เกิดผลขึ้นมาบ้างก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มการตัดสินใจ และทำให้ส่วนที่เหลือไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด
     จงสลัดความกลัวออกไปและยอมรับว่าการตัดสินใจมีความเสี่ยง บางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ผิด ความผิดเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

   2) เลือกไม่ถูกว่าจะตัดสินใจอย่างไรดี
     บางครั้งเราจะมองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเป็นเรื่องถึงเป็นถึงตาย มันดูยิ่งใหญ่มากจนไม่รู้ว่าจะเลือกตัดสินใจอย่างไร การตกอยู่ในสภาวะอย่างนั้น ต่อให้คุณตัดสินใจได้ คุณก็คงใช้ประโยชน์จากการตัดสินใจนั้นไม่ได้มากนักเพราะความระแวงที่ซ่อนอยู่ในใจว่าทางเลือกที่ได้เลือกไปนั้นอาจเป็นการตัดสินใจที่ผิด ในสถานการณ์เช่นนี้ คุณควรลองนึกถึงผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดของคุณ

Read the rest

10 Commandments for Media Consumers

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
บัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้บริโภคสื่อ

     บัญญัติ 10 ประการสำหรับผู้บริโภคสื่อ หรือ 10 Commandments for Media Consumers เป็นรายการตรวจสอบเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคสื่อประเมินบทบาทของตนที่มีต่อสื่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง
     Cees Hamelink เป็นผู้สร้างรายการตรวจสอบที่เรียกว่าบัญญัติ 10 ประการนี้ขึ้นมา โดยเขียนไว้ในบทความชื่อ “Ethics for Media Users” ลงพิมพ์ในวารสาร the European Journal of Communication ฉบับเดือนธันวาคม 1995 เขาเป็นผู้สนใจในเรื่องจริยธรรมของหนังสือพิมพ์และความรับผิดชอบของสื่อสารมวลชน Hamelink กล่าวถึงบทบาทของผู้บริโภคสื่อในสามกลุ่ม คือ ผู้ชม ผู้อ่าน และผู้ฟัง ที่ต้องเอาจริงเอาจังกับความเป็นอิสระ

Read the rest