จะเป็นนักการตลาดที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร

    สำหรับนักการตลาดหน้าใหม่จะมีความรู้สึกว่าการตลาดช่างเป็นเรื่องที่เข้าใจยาก ในขณะที่ในความรู้สึกลึกๆ นักการตลาดหน้าใหม่จะคิดด้วยความหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าคนอื่นรู้เรื่องเหล่านี้ดีกว่าเรา นักการตลาดหน้าใหม่จึงจำเป้นต้องมีความอดทนสูงหรือมีหนังหนามากกว่าคนอื่นเขาสักหน่อย และถ้าจะพูดถึงเรื่องความมั่นคงในงานของนักการตลาดด้วยแล้ว คงจะดีไม่น้อยถ้าเราจะมีความเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานสาขาใดสาขาหนึ่งซึ่งผู้อื่นไม่รู้หรือเก่งสู้เราไม่ได้ อย่ากระนั้นเลย มาลองดูกฎ 12 ข้อต่อไปนี้ ถ้าปฏิบัติได้ เชื่อได้เลยว่าท่านนักการตลาดทั้งหลายจะมีความก้าวหน้าขึ้นไปยืนเบียดอยู่แถวหน้าได้อย่างแน่นอน

    1. ให้คิดไว้เสมอว่าการขายเป็นเรื่องของมิตร
        การขายเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับลูกค้าไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในฐานะนักการตลาด หน้าที่หลักประการหนึ่ง คือ การทำให้เราสามารถขายสินค้าได้ การเป็นนักการตลาดที่ยิ่งใหญ่จะต้องสร้างความรู้สึกเป็นมิตรหรือสร้างความไว้วางใจในความรู้สึกของผู้ที่จะเป็นลูกค้าของเราให้เกิดขึ้นให้ได้

    2. อดทนต่อแรงกดดันของนายและของเพื่อนร่วมงาน
        ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทีมงานซึ่งมีผู้จัดการหรือหัวหน้าซึ่งค่อนข้างเข้มงวดจะคอยไล่จิกเพื่อให้ได้ผลงาน ในขณะที่เพื่อนร่วมงานก็มักมีท่าทีแปลกๆเหมือนจะเยาะเย้ยหรือท้าทาย แน่นอนที่การกระทำดังกล่าวจะทำให้นักการตลาดมีความรู้สึกหงุดหงิดเพราะมีหลายสิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคของเราที่พวกเขาไม่เข้าใจ ขอให้อดทนและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเขาเป็นระยะๆ

    3. จงจำไว้ว่าคุณมีวิธีที่จะได้ลูกค้ามากกว่าที่คุณเคยคิด
        ผู้ที่แวดล้อมคุณอยู่ เช่นเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายการผลิต เพื่อนร่วมงาน ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบุคคล หรือแม้แต่พนักงานทั่วไป เขาเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับงานการตลาดทั้งสิ้น นักการตลาดที่ดีจะต้องให้ความสำคัญกับบุคคลเหล่านี้และรู้จักใช้พวกนี้ให้เป็นประโยชน์ในการสนับสนุนงานของเรา

    4. เป็นมิตรกับนักพัฒนาสินค้า
        เป็นเรื่องการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักการตลาดที่ดี ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าที่เราจะต้องทำการตลาด เป็นผู้ที่มีข้อมูลเชิงลึกและมีความสนใจที่จะได้เห็นสินค้าของเขาได้รับความสำเร็จและยอมรับในตลาด จงเข้าหาพวกเขา รับฟังความคิดเห็นของเขา ทำความเข้าใจในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวสินค้านั้น ถ้าเป็นไปได้ควรพยายามดึงให้เขาเข้ามาเป็นผู้ร่วมงานของเรา

    5. ถ่ายทอดสิ่งที่รู้
        นักการตลาดที่ดีจะต้องเป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์และเป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอด จงใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีด้วยการสื่อสาร การสอนหรือถ่ายทอดสิ่งที่รู้ให้กับคนภายในในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับการเข้าพบและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่อยู่ภายนอก นักการตลาดส่วนมากมักให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ภายในและภายนอกที่ไม่ได้สัดส่วนกัน ทำให้ขาดการสนับสนุนที่พอเพียง

    6. วัดผลความสำเร็จเป็นระยะ
        จงสร้างรูปแบบการประเมินความสำเร็จทางการตลาดของตนขึ้นมา อาจใช้ยอดขายเป็นตัวชี้วัด หรือ การได้พบลูกค้าใหม่ หรือการได้ร่วมสนทนาทางการตลาดกับฝ่ายพัฒนาสินค้า ฯลฯ โดยทำการประเมินความสำเร็จนั้นเป็นระยะที่สม่ำเสมอแน่นอน การประเมินผลจะทำให้เราทราบสิ่งที่ยังบกพร่องและสามารถวางแผนงานเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิผล

    7. รู้จักเป็นผู้ฟังที่ดี
        ความคิดดีๆส่วนมากจะมาจากการได้พูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานของเราไม่ว่าจะเป็นบุคลากรภายในหน่วยงานของเราเอง ผู้ถือหุ้น หรือลูกค้า พยายามทำให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการทางการตลาดของเรา หน้าที่ของเราคือรับฟังความคิดเห็นของเขาและนำมาปรับเหลี่ยมมุมให้เข้ากับรูปแบบในใจของเราเอง

    8. หมั่นออกไปพบลูกค้า
        รักษาสมดุลของการให้ความสำคัญกับงานภายในและการพบปะลูกค้า ที่พูดนี้ไม่ได้หมายถึงการไปทำให้ลูกค้าต้องเสียเวลาเพียงเพื่อรักษาหมายกำหนดการหรือความสมดุลแห่งเวลาของเรา แต่เป็นการไปพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเขา จงจำไว้ว่าลูกค้าไม่ได้มีเฉพาะเราเท่านั้นที่เขาจะต้องคุยด้วย จงเตรียมคำถามที่ฉลาดไปและคอยรับฟังผลหรือคำตอบที่ได้รับจากลูกค้าอย่างละเอียด อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้สิ่งเล็กๆน้อยๆเพราะในความรู้สึกของลูกค้า สิ่งนั้นอาจเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับเขา

    9. พยายามใกล้ชิดกับคู่แข่ง
        ไม่ได้หมายถึงให้ไปลอกเลียนสินค้าของเขา แต่หมายถึงทำตัวให้ใกล้ชิด แนะนำตัวเองให้คู่แข่งได้ทราบเมื่อมีโอกาส พบปะกันบ้างเป็นครั้งคราว กินข้าวกันบ้าง เที่ยวเตร่กันบ้าง ที่จะต้องจำไว้ในการแสดงความสัมพันธ์นี้ก็คือ พยายามเรียนรู้ให้มากกว่าการแบ่งปัน

    10. ใช้สื่อให้เป็นประโยชน์
        สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหลายเป็นเครื่องมือที่มีบทบาทมากในงานด้านการตลาด แต่สื่อก็เหมือนเครื่องมืออื่นๆที่เราต้องรู้จักเลือกใช้มิฉะนั้นสื่อก็อาจกลับกลายมาเป็นอุปสรรคในการทำงานของเราได้ ควรวางเป้าหมายและกลยุทธ์ในการใช้และสื่อสารสิ่งที่เราต้องการให้ถูกช่องถูกเวลาถูกสถานที่

    11. ทำให้ผู้ขายสื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน
        ถ้าสามารถทำได้จะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลในการได้เรียนรู้ประสบการณ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์และช่องทางทางการตลาด ใช้บริการจากสื่อเหล่านี้เพื่อเปิดโอกาสที่ดีในการสร้างเครื่อข่าย

    12. เปิดหูเปิดตาและสร้างเครือข่ายกับโลกภายนอก
        การฝังตัวอยู่กับห้องสี่เหลี่ยมในหน่วยงานของตนป็นเรื่องที่ทำง่ายที่สุด แต่ผลที่ได้รับคือหูตาจะแคบลงเรื่อยๆและชินชากับบรรยากาศเก่าๆที่ล้าสมัย ตกยุค จงออกไปพบปะผู้คน เก็บเกี่ยวความคิดที่อยู่ภายนอกเสียเดี๋ยวนี้

    ที่กล่าวมาเป็นเพียงกฎเบื้องต้น สิ่งที่นักการตลาดจะต้องทำ ยังมีอีกมากมายรวมทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์และเรื่องราวอื่นๆอีกมาก วัตถุประสงค์ของบทความนี้อยู่ที่การให้กำลังใจนักการตลาดทั้งหลายให้อดทน ให้รู้จักการแบ่งเวลาและรักษาสมดุลของการอยู่ภายในกับการออกไปพบปะลูกค้าและผู้เกี่ยวข้อง อย่าลืมว่าตลาดอยู่ข้างนอกนะครับ

——————————————–

Visits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *