การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (1)

    การเข้าไปให้คนอื่นตั้งคำถามที่เราไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น หลายคนต้องมานั่งเสียใจในภายหลังว่าน่าจะตอบอย่างนั้นอย่างนี้ หรือไม่น่าตอบอย่างนั้นอย่างนี้ นอกจากความตื่นเต้นจะมาจากการถูกตั้งคำถามที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแล้ว ยังมาจากความสับสนลังเลเนื่องจากคำตอบทุกคำตอบจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้สัมภาษณ์ว่าดีพอจะคัดเลือกเราเข้าทำงานหรือไม่ ปัญหาเหล่านี้จะลดลงหรืออย่างน้อยก็เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ได้มากถ้าผู้จะเข้ารับการสัมภาษณ์ได้รู้หลักการตอบคำถาม ได้เตรียมคำตอบ และได้ซักซ้อมเวลาที่ใช้ตอบไว้เป็นการล่วงหน้า

หลักการตอบคำถามในการสัมภาษณ์งาน
    1. อย่าฝืนความรู้สึกตื่นเต้นของตนเองมากเกินไป ยอมปล่อยให้ตนเองตื่นเต้นบ้างก็ได้ ที่สำคัญคือต้องคุมสติให้อยู่ มิเช่นนั้นจะฟังคำถามไม่รู้เรื่อง
    2. ฝึกซ้อมตอบคำถามที่คาดว่าจะถูกถาม อย่าท่องคำตอบที่เตรียมไว้เพราะหากคำถามเบี่ยงเบนไปจากที่คาดเพียงเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นตอบไม่ตรงคำถามได้
    3. เตรียมซ้อมจับเวลา อย่าใช้เวลาในการตอบแต่ละคำตอบยาวเกิน 2 นาที การตอบที่กระชับ ตรงประเด็น ดีกว่าการพูดยาวแต่วกวน
    4. ค้นหาเจตนาของผู้ถามว่าต้องการคำตอบอะไรจากคำถามนั้น เกือบร้อยทั้งร้อย ผู้ถามต้องการทราบข้อมูลด้านศักยภาพเพื่อดูความเหมาะสมในการรับเข้าทำงานในตำแหน่งนั้นๆ และเป็นคำตอบที่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับคำตอบของผู้สมัครรายอื่นได้ว่าใครเหนือกว่า แม้จะเป็นคำถามที่ธรรมดาที่สุด เช่น “ช่วยเล่าเรื่องของคุณให้ฟังหน่อย” ก็มีวัตถุประสงค์อยู่ตรงนี้เช่นกัน พึงระลึกว่าผู้ถามไม่มีเวลามานั่งคุยเล่นกับเรา
    5. ปกติแล้วถ้าเราตอบไม่เข้าเป้าตามความต้องการของผู้ถาม ถ้าคำตอบนั้นไม่ไร้สาระจนผู้ถามตัดสินใจได้ในทันทีว่าท่านไม่เหมาะที่จะรับเข้าทำงานแล้ว ผู้ถามจะถามซ้ำโดยระบุเจตนาที่แท้จริงหรือไม่ก็ตั้งคำถามอื่นที่ชัดเจนขึ้นเพื่อให้ได้คำตอบที่ต้องการ เพราะฉะนั้นถ้าท่านได้โอกาสที่จะได้ตอบใหม่ จงอย่าปล่อยให้พลาดเป็นครั้งที่สอง
    6. จงเรียบเรียงคำตอบก่อนตอบ เน้นการขายจุดเด่นของตนไม่ใช่การให้ข้อมูลที่ไม่มีความหมาย
    7. จงอย่าโกหกแต่ใช้การตอบแบบเลี่ยงจะดีกว่า ผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์สูงจะจับสังเกตจากอากัปกริยาของท่านได้ไม่ยากนักถ้าท่านโกหก และหลังจากนั้นคำถามที่สุดโหดจะหลั่งไหลมาใส่ท่านเพื่อให้รู้ว่าท่านโกหกเขาหรือไม่

ตัวอย่างคำถามในการสัมภาษณ์งานที่พบบ่อย
    ผมบังเอิญได้ไปพบเอกสารต่างประเทศซึ่งได้รวบรวมคำถามที่ถามบ่อยในการเลือกรับพนักงาน เห็นว่าเป็นคำถามที่ก็ใช้ถามกันแพร่หลายในบ้านเราเช่นกัน จึงขอนำมาฝากท่านที่สนใจเพื่อการเตรียมตัว ดังนี้

    1. ช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อย
        เป็นคำถามที่ได้ยินกันบ่อยมาก และผู้เข้าสัมภาษณ์หลายคนก็ไปใช้เวลาเล่าเรื่องภายในครอบครัว เช่นมีพี่น้องกี่คน เรียนจบมาจากไหน มีงานอดิเรกอะไร ซึ่งไม่ได้ช่วยเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับตนเองเลย

    คำตอบต่อคำถามประเภทนี้ ต้องเป็นเรื่องของความสำเร็จในชีวิตที่ภาคภูมิใจ หากเพิ่งจบใหม่ก็ต้องพูดถึงวิชาที่ชอบและทำคะแนนได้ดีและเชื่อมโยงให้เห็นให้ได้ว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์กับองค์กรในตำแหน่งที่ตนสมัครอย่างไร หากเคยผ่านงานมาแล้ว ต้องพูดถึงประสบการณ์ของงานในอดีตโดยเชื่อมโยงให้เข้ากับงานที่สมัคร

    2. อะไรคือจุดแข็งที่สำคัญของคุณ
        ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไร ต้องมีท่าทีถ่อมตัว ไม่ใช่คุยโม้โอ้อวด ท้าทาย ยกตนข่มท่าน คำตอบที่ผู้ถามอยากได้ยินส่วนมากไม่พ้นเรื่องต่อไปนี้

  • ประวัติความสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนทีเกี่ยวกับความต้องการขององค์กร
  • ความฉลาด หรือความสามารถในการบริหาร (ถ้าสมัครในตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป)
  • ความซื่อสัตย์
  • คุณสมบัติที่เข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กร เช่นถ้าเป็นบริษัทที่เน้นภาพลักษณ์ทางสังคม จุดแข็งก็อาจเป็นความสามารถในการทำกิจกรรมกลุ่ม หรือถ้าเป็นบริษัทที่เน้นคุณภาพสินค้า จุดแข็งก็อาจเป็นประวัติของการร่วมทีมงาน ISO ที่สำคัญอย่าโกหก ถ้าไม่มีจุดแข็งในข้อนี้ก็ข้ามไปเลือกข้ออื่นตอบ
  • มีเจตคติเชิงบวก มองโลกในแง่ดี หรือมีอารมณ์ขัน
  • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  • อุทิศตน ทุ่มเทเวลาให้กับงาน พร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
  • มีเป้าหมายในการทำงานที่ชัดเจน
  • มีความกระตือรือร้นพร้อมแรงจูงใจภายในตน
  • มีความเชื่อมั่น มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีความสามารถในการเป็นผู้นำ

    3. อะไรคือจุดอ่อนที่สำคัญของคุณ
        ระวังอย่าเผยจุดอ่อนออกไป มิฉะนั้นคุณอาจได้เกรด A ในเรื่องความซื่อสัตย์ แต่ได้เกรด F ในการสอบสัมภาษณ์ นั่นหมายถึงไม่ได้งาน

    ดังนั้นแทนที่จะสารภาพจุดอ่อนของตนออกไป คำตอบที่เหมาะสมควรอยู่ในรูปที่ว่าเราชอบอะไรและไม่ชอบอะไร และต้องให้มั่นใจว่าสิ่งที่ชอบที่บอกออกไปจะต้องสอดคล้องกับคุณสมบัติความสำเร็จในตำแหน่งงานที่สมัคร ส่วนสิ่งที่ไม่ชอบ จะต้องเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ เช่น อาจตอบว่า จุดอ่อนของคุณคือชอบทำงานโดยลืมดูแลสุขภาพ หรือจุดอ่อนของคุณคือไม่ชอบทานอาหารรสจัดทำให้บางครั้งผู้ร่วมงานหาว่าเป็นคนช่างเลือก อย่างนี้เป็นต้น

    วันนี้เอามาเรียกน้ำย่อยแค่สามคำถามก่อน และจะเขียนเพิ่มเติมในโอกาสหน้าครับ

———————————–

Visits: 712

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *