การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (5)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 17 เลยนะครับ

    17. งานอดิเรกของคุณคืออะไร
         ฟังดูเป็นคำถามเบาๆ ที่ค่อนข้างผ่อนคลาย แต่ที่จริงแล้วผู้เข้าสัมภาษณ์หลายคนต้องสอบตกเพราะคำถามข้อนี้มาเยอะแล้ว ผู้เข้าสอบมักจะพยายามทำให้ผู้สัมภาษณ์มองผู้เข้าสอบว่าเป็นผู้ที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เป็นคนไม่อยู่เฉย แต่อย่าลืมว่าทุกกิจกรรมต้องมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงต้องระวังความรู้สึกของผู้สัมภาษณ์ว่าจะมองการใช้เวลาของเราว่าไปทำให้การทำงานให้เขาได้รับผลกระทบหรือไม่

    ถ้าเป็นไปได้ควรศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรนั้นก่อนเข้าสอบ ตัวอย่างเช่นถ้าองค์กรนั้นไม่ใช่พวกที่สนับสนุน CSR ก็อย่าเผลอไปบอกงานอดิเรก คือใช้เวลาในวันหยุดไปในกิจกรรมเพื่อสังคม คำตอบที่เหมาะสมอาจแบ่งตามวัยของคุณ เช่นถ้ามีอายุเกิน 50 ปีก็ควรเป็นงานอดิเรกที่ส่งเสริมสุขภาพและความสมบูรณ์แข็งแรงเพื่อให้เห็นว่าคุณมีความพร้อมที่จะทำงานหนักเพื่อองค์กร หากมีอายุในวัยหนุ่ม งานอดิเรกที่ตอบควรเป็นอะไรที่ส่งเสริมสติปัญญาความรู้หรือความมีเครือข่าย เช่น อ่านหนังสือ หรือเป็นสมาชิกชมรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการทำงาน สิ่งที่จะลืมไม่ได้เป็นอันขาด คือเขาจะจ้างคุณเพื่อเข้าไปทำงานให้ เขาไม่ได้จ้างครอบครัวของคุณหรือกิจกรรมที่คุณชื่นชอบที่ไม่ได้มีส่วนสนับสนุนการทำงานของเขาไม่ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะมีคุณธรรมน่าชื่นชมเพียงใด อย่างดีก็ให้คะแนนได้แค่เป็นกลาง แต่คงไม่ได้เป็นบวก ที่พูดมานี้ไม่ได้หมายความว่าผมไม่ส่งเสริมคุณธรรมหรือการกระทำเพื่อสังคมแต่อย่างใด แต่กำลังจะเตือนให้ท่านอย่าลืมว่านี่เป็นคำถามเพื่อการสอบสัมภาษณ์งานซึ่งการให้คะแนนจะใช้หลักผลประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจากการทำงานของคุณเท่านั้น

    18. คำถามที่จี้ไปที่ข้อบกพร่องสำคัญ
         ถ้าผู้สัมภาษณ์อ่านประวัติของคุณอย่างละเอียด อาจมีบางเรื่องที่ผู้สัมภาษณ์เห็นเป็นข้อบกพร่องและจี้ไปที่จุดนั้นเหมือนเป็นจุดสลบที่จะใช้จัดการกับคุณได้ เช่นหลังจากเรียนจบมาก็ไม่มีประวัติการศึกษาหรืออบรมเพิ่มเติมอีกเลย หรือไม่มีความชำนาญพิเศษใดๆ หรืออาจมีช่วงที่ว่างงานหรืออยู่ในตำแหน่งเดิมเป็นเวลานาน หากคุณไม่สามารถอธิบายให้เห็นภาพเชิงบวกได้ คำถามข้อนี้จะเป็นคำถามตัดคะแนนที่สำคัญ คำถามเหล่านี้เกิดจากความกังวลของผู้สัมภาษณ์เหมือนความกังวลของผู้ที่กำลังจะตัดสินใจซื้อสินค้า หน้าที่ของผู้ขายจึงไม่ใช่เพียงการลดความกังวลเพราะแม้จะลดได้ก็อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้ลูกค้าซื้อสินค้า หน้าที่ของผู้ขายหรือหน้าที่ของผู้เข้าสอบเมื่อเจอคำถามที่ห่วงกังวลเช่นนี้คือการทำให้ความกังวลนั้นหายไปทั้งหมดให้ได้

    คำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามเอาตายเช่นนี้ต้องเป็นคำตอบที่แสดงแสดงความซื่อตรงเปิดเผย ยอมรับข้อเท็จจริงนั้นอย่างหน้าชื่นตาบาน(เพราะคุณเขียนไว้ในประวัติเอง) เพื่อให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณไม่มีอะไรซ่อนเร้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกำจัดความกังวลใจของผู้สัมภาษณ์ หลังจากนั้นห้ามขอโทษขอโพยที่ประวัติคุณมีข้อบกพร่อง คุณต้องแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ยกขึ้นมานั้นแท้จริงแล้วไม่ใช่ข้อบกพร่องในชีวิตของคุณ การแสดงเจตคติเชิงบวกก็เป็นอีกก้าวหนึ่งของการกำจัดความกังวล พยายามพลิกข้อบกพร่องให้เป็นโอกาส เช่นถ้าคุณไม่ได้ศึกษาต่อก็อย่าไปโอดครวญว่าครอบครัวยากจน พี่น้องหลายคน แต่ควรอธิบายว่าคุณได้ใช้เวลาทั้งหมดไปในการทำงานเพื่อเรียนรู้จากการทำงาน และถ้าคุณได้มีความก้าวหน้าไม่น้อย หรืออาจจะมากกว่าผู้ที่เรียนมากกว่าคุณก็จะยิ่งดี ที่สำคัญอย่าไปวนอยู่กับเรื่องที่ผู้สัมภาษณ์จี้ แต่ควรพูดในภาพรวมโดยเฉพาะในสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการว่าคุณสมบัติอื่นของคุณมีอะไรบ้างที่สามารถทำให้ความต้องการนั้นสำเร็จได้

    19. คุณรู้สึกอย่างไรถ้าต้องมีหัวหน้าที่มีอายุน้อยกว่า หรือที่เป็นผู้หญิง (ถ้าคุณเป็นผู้ชาย)
         อย่าเพียงแต่ตอบแบบอัตโนมัติว่าคุณไม่มีความรู้สึกอะไร เพราะคำตอบเพียงแค่นั้นไม่ได้ช่วยให้คุณได้คะแนนจากการสัมภาษณ์

    คำตอบที่เหมาะสมควรแสดงความมั่นใจว่าการที่มีผู้บริหารอายุน้อย หรือเป็นผู้หญิงแสดงว่าองค์กรให้ความสำคัญกับผู้ปฏิบัติงานที่ความรู้ความสามารถ ไม่นำเรื่องอายุ เพศ เชื้อชาติ ศาสนามาเกี่ยวข้อง คุณจึงมีความมั่นใจว่าหัวหน้าของคุณเป็นผู้มีความรู้ความสามารถที่แท้จริง เป็นแรงจูงใจที่คุณแสวงหาและพร้อมที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานเพราะโอกาสได้เปิดกว้างให้กับคุณแล้ว องค์กรที่มีผู้บริหารอายุน้อยหรือเป็นผู้หญิงย่อมมีความภาคภูมิใจในการใช้หลักคุณธรรม (merit system) มากกว่าหลักความต้องการส่วนตัว (spoil system) คุณจึงควรนำความภาคภูมิใจนี้มาเป็นเป้าหมายในการตอบ

    วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนอคุณอีกครับ

———————————–

Visits: 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *