การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (3)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 8 เลยนะครับ

    8. คุณไม่คิดว่าคุณมีคูณสมบัติสูงเกินกว่าตำแหน่งหรือ
         คำถามนี้มักจะใช้หลังจากการสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้วระยะหนึ่งจนผู้สัมภาษณ์เริ่มเห็นแล้วว่าผู้สมัครมีความรู้ความสามารถที่จะทำงานในตำแหน่งนั้นได้ แต่ผู้สัมภาษณ์ยังมีความกังวลว่าผู้สมัครจะอยู่เพียงระยะสั้น เมื่อได้งานที่อื่นที่มีค่าตอบแทนหรือตำแหน่งที่ดีกว่าก็จะลาออก ทำให้ต้องเริ่มกระบวนการสรรหาคัดเลือกกันใหม่

    คำตอบที่จะได้คะแนนสำหรับคำถามนี้จึงอยู่ที่การสร้างความมั่นใจว่าเรามาสมัครงานที่นี่ก็เพราะเป็นงานที่เรามีความรู้ความสามารถที่จะทำงานได้โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้มากนักซึ่งก็เป็นผลดีสำหรับทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายนายจ้างก็ได้ลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ได้ลดระยะเวลาการเริ่มปฏิบัติงาน ทางฝ่ายผู้สมัครก็มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถในงานที่ตนถนัด โอกาสความก้าวหน้าในตำแหน่งและค่าตอบแทนจึงน่าจะอยู่ไม่ไกล สิ่งที่สำคัญคือการแสดงความจริงใจในคำตอบเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้จ้างจะได้รับประโยชน์จากการจ้างผู้มีคุณสมบัติสูงกว่าตำแหน่ง ในขณะเดียวกันก็เชื่อว่าผู้สมัครจะทำงานต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน คำตอบที่เน้นไปในเรื่องความหวังความก้าวหน้าในระยะยาวในงานที่ถนัดซึ่งมีความหมายมากกว่าตำแหน่งหน้าที่หรือค่าตอบแทนที่อาจไม่สูงนักในระยะสั้น จะเป็นหัวใจในการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้

    9. คุณมองภาพตัวคุณเองเป็นอย่างไรหลังจากนี้ไปอีก 5 ปี
         เป็นคำถามเพื่อแอบล้วงความตั้งใจจริงที่จะทำงานในตำแหน่งที่สมัครรวมไปถึงความกระตือรือล้นและความทะเยอทะยาน เป็นคำถามที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตอบมากเพราะถ้าฟันธงไปเลยว่าคิดว่าคุณจะได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็จะดูเป็นผู้ที่ความมั่นใจมากเกินไป แต่ถ้าตอบกว้างแบบไร้จุดหมายก็จะดูเป็นคนไร้แก่นสารในชีวิต

    คำตอบที่ดีที่สุดจึงเป็นทางสายกลางโดยสร้างความมั่นใจกับผู้สัมภาษณ์ว่าคุณกำลังสร้างอนาคตระยะยาวเนื่องจากงานที่สมัครนี้เป็นงานที่คุณชอบและทำได้ดี สำหรับภาพในอนาคตอีก 5 ปีคุณมีความเชื่อมั่นว่าถ้าผลงานออกมาดีโอกาสในอนาคตย่อมมีให้คุณอย่างแน่นอน ตอบแค่นี้ก็น่าจะพอครับ

    10. ลองพูดถึงบริษัทในอุดมคติของคุณทั้งในเรื่องที่ตั้งและลักษณะงาน
         เป็นคำถามที่มาจากความรู้สึกว่าคุณสมบัติของคุณสูงกว่าตำแหน่งงานที่สมัคร เช่นบริษัทเดิมของคุณอาจใหญ่หรือมีชื่อเสียงกว่าบริษัทที่มาสมัคร แต่แทนที่ผู้สัมภาษณ์จะถามตรงไปตรงมาก็ถามแบบกระทบซึ่่งเป็นรูปแบบคำถามของผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์

    ถ้าเจอคำถามแบบนี้ คำตอบที่เหมาะสมที่สุดต้องใช้ความจริงใจและความจริงที่เป็นสาเหตุให้ท่านต้องออกมาหางานใหม่ แต่อย่ายกบริษัทเก่าของท่านขึ้นมาเปรียบเทียบเพราะไม่มีใครยินดีที่จะรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ตรงๆ แม้จะเป็นเรื่องจริงก็ตาม ขอให้พูดถึงสาเหตุที่ท่านต้องออกมาหางานใหม่เพียงสั้นๆ โดยอย่าให้เกิดภาพลบแก่ตนเองในเรื่อง ความรู้ความสามารถ การทำงานเป็นทีม ข้อขัดแย้งทางความคิด และเน้นความเหมาะสมของการใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการทำงานกับบริษัทที่มาสมัคร เน้นโอกาสการได้ทำงานตามที่ประกาศรับสมัคร ที่สำคัญจะต้องยกเหตุผลที่จำเพาะเจาะจงโดยนำคุณสมบัติของคุณกับความต้องการในประกาศรับสมัครมา match กันให้ได้ ไม่จำเป็นต้องซื่อถึงขนาดบอกว่าบริษัทในอุดมคติของผมคือ... คำอธิบายตามที่กล่าวมาข้างต้นจะเป็นตัวอธิบายได้เองว่าบริษัทในอุดมคติของคุณรวมทั้งที่ตั้งก็คือบริษัทที่คุณกำลังนั่งสอบสัมภาษณ์อยู่นั่นเอง

    11. ทำไมคุณถึงต้องการทำงานที่บริษัทของเรา
         คำถามประเภทนี้ต้องการการศึกษาข้อมูลก่อนเข้าสัมภาษณ์ แหล่งสืบค้นข้อมูลมีมากมาย เช่น website ของบริษัท รายงานประจำปี จดหมายข่าว บุคคลที่รู้จักบริษัทนั้น supplier โฆษณาที่พบตามสื่อต่างๆ บทความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนั้น เป็นการศึกษาเพื่อให้ทราบประเภทหรือชนิดของสินค้าหรือการบริการ การลงทุน ปัญหาอุปสรรค หรือการขยายการลงทุน ข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้เห็นว่าคุณได้ทำการบ้านหรือมีการเตรียมตัวที่ดีก่อนเข้าสัมภาษณ์ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคุณมีการวางแผนการทำงานและมีระบบการทำงานที่น่าเชื่อถือซึ่งเป็นแต้มต่อที่สำคัญในการพิจารณารับเข้าทำงาน

    วันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับ และผมจะนำคำถามดีๆ พร้อมทั้งข้อคิดเห็นสำหรับคำตอบที่ควรจะเป็นมานำเสนออีกในโอกาสหน้าครับ

———————————-

Visits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *