การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (7)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 25 เลยนะครับ

    25. อะไรที่มักทำให้คุณโกรธ
         รัก โลภ โกรธ หลง เป็นกิเลสของมนุษย์ เพราะฉะนั้นอย่าไปตอบว่าคุณไม่เคยโกรธเพราะมันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ ขอให้นึกย้อนไปถึงกริยาอาการที่คุณแสดงออกมาตลอดการสัมภาษณ์ ถ้าคุณเคยหลุดโกรธอะไรออกมาก็ใช้สาเหตุที่ทำให้คุณมีอาการเช่นนั้นเป็นคำตอบ ซึ่งแม้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วได้ แต่อย่างน้อยก็แสดงว่าคุณเป็นคนยอมรับความจริง แต่ถ้าคุณโชคดีสามารถเก็บอาการได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คำตอบที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพที่คุณแสดงออกก็คือ โดยธรรมชาติแล้ว คุณเป็นคนใจเย็นและมองโลกในแง่ดี อาจมีไม่พอใจบ้างแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรง

    ในกรณีที่ตำแหน่งที่คุณสมัครเป็นตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้างานขึ้นไป ก็ควรเสริมด้วยว่าคุณสมบัติเหล่านี้มีส่วนช่วยให้งานในหน่วยงานของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีความสามัคคี และมีสปิริตในการทำงาน คุณเชื่อว่าการสื่อสารอย่างชัดเจนในสิ่งที่มุ่งหวังจะช่วยให้พนักงานมีความผูกพันมุ่งมั่นต่องานซึ่งคุณจะคอยติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง แต่ถ้ามีใครนอกลู่นอกทาง คุณจะต้องรู้แต่เนิ่นๆ และหากได้ใช้การพูดคุยอยางเปิดอกและติดตามการแก้ไขแล้วพนักงานนั้นก็ยังไม่แก้ไข คุณจะสอบหาสาเหตุทันที ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันสมควรนั่นแหละที่จะทำให้คุณโกรธและใช้มาตรการที่เหมาะสมกับเหตุและสถานการณ์นั้น คุณเชื่อว่าหากได้รับคนดีๆ เข้าทำงาน จูงใจเขาให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยการเฝ้าติดตามอย่างสม่ำเสมอ เหตุการณ์ที่กล่าวมานั้นก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น

    26. ทำไมเงินเดือนของคุณที่ผ่านมาต่ำกว่าราคาตลาด
         อย่าไปตอบว่าคุณเป็นคนมักน้อย ไม่ชอบเงินนะครับ มันฟังแล้วเป็นพระเอกมากไปหน่อย ขอให้ตอบไปว่าคุณชอบมีเงินเดือนสูงๆ เหมือนคนทั่วไปแต่ก็มีปัจจัยอื่นที่อาจมีความสำคัญไม่น้อยกว่าเงิน คุณมาสมัครงานที่นี่ก็เพื่อหาเงิน แต่การได้ทำงานที่คุณชอบก็สำคัญเช่นกัน ถ้าความสำเร็จมาถึง เงินก็จะตามมาเอง

    27. ใครเป็นแรงบันดาลใจในชีวิตของคุณ ช่วยบอกเหตุผลด้วย
         เป็นคำถามที่ต้องการดูความพร้อมในการเตรียมการและความสอดคล้องของเหตุผล ถ้ามัวนั่งนึกอยู่ก็แสดงว่าคุณเป็นผู้ที่ไม่มีแรงบันดาลใจอะไร แต่ถ้านึกอะไรได้ก็ตอบ เช่นไปยกเอาใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานและไม่สามารถอธิบายให้ดีได้ก็จะเสียคะแนน ตามหลักการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะเลือกคนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ ประสบการณ์ในอดีตอาจมีส่วนช่วย แต่เมื่อเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เปลี่ยนเจ้านาย เปลี่ยนลูกน้อง เปลี่ยนสินค้า เปลี่ยนวิธีการทำงาน ก็ต้องมาเรียนรู้กันใหม่ ความสามารถในการปรับตัวและรับการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก การเรียนรู้ที่ดีและเป็นธรรมชาติมากที่สุดคือการใช้แรงดลใจหรือแรงบันดาลใจที่อยู่เบื้องหลังการเรียนรู้

    คำตอบที่เหมาะสมในข้อนี้จึงควรยกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน อาจเป็นกรรมการบริษัทเก่า หัวหน้าหรือผู้บริหารในองค์กร หรือแม้กระทั่งพี่เลี้ยงในสายงานก็ได้ ขอให้ยกตัวอย่างการใช้คำพูด การกระทำ หรือเทคนิคการทำงานที่เป็นแรงบันดาลใจให้คุณประสบความสำเร็จ ที่สำคัญต้องเน้นไปที่คุณสมบัติที่มีความหมายต่องานที่คุณกำลังสมัครเข้าทำงาน จะช่วยให้เห็นได้ชัดว่าคุณเป็นผู้ที่เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา

    28. อะไรเป็นการตัดสินใจที่ลำบากใจที่สุดที่เคยทำ
         เป็นคำถามที่มีวัตถุประสงค์คล้ายข้อที่แล้ว คือ ดูความพร้อมและความสอดคล้องของเหตุผล ขอให้ยกตัวอย่างการตัดสินใจพร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นการตัดสินใจที่ลำบาก กระบวนการในการตัดสินใจ ความกล้าหาญหรือวิธีการที่ทำให้การตัดสินใจสัมฤทธิ์ผล และผลดีที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจที่แม้จะลำบากใจแต่ก็พิสูจน์ในภายหลังแล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

    29. งานอะไรที่น่าเบื่อที่สุดที่เคยทำ
         หากหยิบยกงานอะไรที่น่าเบื่อออกไปแม้แต่เรื่องเดียว คุณจะกลายเป็นผู้ที่ไม่เหมาะสมกับการทำงานทันที เพราะสถานการณ์ซึ่งเกิดขึ้นได้ในอนาคตอาจทำให้งานที่ทำเข้าลักษณะงานที่น่าเบื่อได้โดยง่าย

    จึงขอย้ำหลังจากที่ย้ำมาหลายครั้งนะครับว่า เมื่อคำถามเป็นลบให้ตอบเป็นบวกเสมอ คำตอบที่เหมาะสมในกรณีนี้จึงควรตอบว่าคุณไม่เคยปล่อยตัวเองเกิดความรู้สึกเบื่องานที่ทำ คุณสนุกกับการทำงานหนัก คุณเชื่อว่าในทุกๆ องค์กรจะมีความท้าทายและปัญหาที่รอการตัดสินใจและการแก้ไข หากจะเกิดความรู้สึกเบื่อขึ้นมาก็หมายความว่าไม่ได้กระตุ้นตัวเองให้เข้าไปจัดการกับปัญหาได้มากพอซึ่งสิ่งนั้นไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณเลย

    วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

———————————–

Visits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *