การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (8)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 30 เลยนะครับ

    30. คุณมีประวัติการขาดงานหลายวันตอนอยู่ที่ทำงานเก่าใช่หรือไม่
         คำถามประเภทนี้แสดงว่าผู้สัมภาษณ์มีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคุณอยู่บ้างแล้ว การโกหกจะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้าย และอย่างที่กล่าวไว้ในชุดแรกๆ ผมได้เน้นผู้เข้าสอบไม่ให้โกหก เพียงแต่ต้องฉลาดที่จะตอบคำถามด้วยข้อเท็จจริงเท่านั้น กรณีนี้ก็เช่นเดียวกัน

    หากในข้อเท็จจริงคุณไม่มีประวัติการหยุดงานเป็นเวลาหลายวัน ขอให้ยืนยันว่าคุณมีสถิติการมาทำงานที่ดีมาตลอดชีวิตการทำงานพร้อมทั้งใส่ไข่ไปอีกนิดด้วยการอธิบายความสำคัญของสถิติการมาทำงาน อาจยกตัวอย่างประกอบให้เห็นว่าในกรณีพนักงานนั้นเป็นพนักงานระดับปฏิบัติการจะส่งผลอย่างไร หรือถ้าเป็นระดับบริหารจะส่งผลอย่างไร แต่ถ้าคุณเคยมีประวัติการหยุดงานหลายวันจริง ก็ให้ยอมรับเพียงแต่พยายามลดความรุนแรงของผลกระทบโดยชี้แจงให้ชัดเจนว่าสถิติที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกรณีพิเศษอย่างไรและสถานการณ์ที่เป็นเหตุให้ต้องหยุดงานนั้นได้ยุติลงแล้ว

    31. ถ้าเรารับคุณเข้าทำงาน คุณคิดว่าจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง
         คำถามนี้เป็นคำถามเอาตายอีกอันหนึ่ง ไม่ว่าคุณจะฉลาดปราดเปรื่องและมีประสบการณ์มายาวนานเพียงใดก็ตาม คุณไม่มีทางรู้สถานการณ์ที่แท้จริงก่อนที่จะเข้าไปทำงานหรือก่อนที่จะได้ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งของการปฏิบัติงานและของพนักงาน สถานะทางการเงิน วิธีการปฎิบัติงาน ฯลฯ ถ้าคุณพุ่งเข้าใส่คำถามประเภทนี้เพื่อแสดงความรู้ความสามารถใดๆ ก็ตาม เขาจะว่าคุณมั่ว ไม่ว่าบรรยากาศในห้องสัมภาษณ์จะอบอุ่นเป็นกันเองสักเพียงใดก็ตาม คุณก็คือคนนอก ไม่มีใครรวมทั้งผู้สัมภาษณ์ที่อยากให้คนนอกที่อวดรู้เข้ามาสร้างความวุ่นวายในองค์กรที่เขาอุตส่าห์สร้างสมการพัฒนามาเป็นเวลายาวนาน

    คำตอบที่เหมาะสมจึงควรขอโอกาสให้คุณได้เข้าไปทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานขององค์กรก่อนจึงจะสามารถให้คำแนะนำได้ โดยจะศึกษาทั้งสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เป็นอยู่เพื่อทำความเข้าใจในปัญหาทั้งสาเหตุและสภาพของผลที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นจึงขอประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อหาหนทางแก้ไขเป็นข้อเสนอต่อไป

    32. ผมคิดว่าคุณมีประสบการณ์ไม่มากเท่าที่เราต้องการ
         เป็นคำบอกกล่าวมากกว่าคำถาม และถ้าผู้สอบเออออเห็นด้วยก็ตกทันทีเพราะเท่ากับยอมรับตามที่ผู้สัมภาษณ์สังเกตเห็น ข้อสังเกตนี้ไม่เกี่ยวกับคุณวุฒิแต่เกี่ยวกับประสบการณ์ซึ่งนับเป็นทางออกที่คุณควรนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์

    ก่อนที่จะตอบข้อนี้ควรสำรวจว่าจุดอ่อนด้านประสบการณ์ตามที่ผู้สัมภาษณ์พูดถึงเป็นประสบการณ์ด้านใด สิ่งหนึ่งที่ช่วยได้คือให้นึกถึงสิ่งที่ระบุไว้ในใบประกาศรับสมัครงานเพราะเป็นความต้องการของผู้สัมภาษณ์ คุณจะรอดได้ก็ต่อเมื่อสามารถนำความต้องการนั้นมาเชื่อมโยงเข้ากับจุดแข็งของคุณ การตอบควรเริ่มด้วยการยอมรับความสำคัญของประสบการณ์ที่ผู้สัมภาษณ์พูดถึง และอธิบายเพิ่มเติมว่าคุณมีความสามารถอะไรที่เป็นจุดแข็งของคุณซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในใบสมัคร ซึ่งหากนำจุดแข็งดังกล่าวมาพิจารณาร่วมด้วยกับประสบการณ์ของคุณแล้วมั่นใจว่าจะสามารถสนองความต้องการขององค์กรนี้ได้อย่างไร สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องพยายามเคลื่อนย้ายจุดสนใจของผู้สัมภาษณ์ออกไปจากจุดอ่อนของคุณและให้มาสนใจในภาพการรวมประสบการณ์เข้ากับจุดแข็งของคุณแทน หากคุณยังพยายามอธิบายว่าคุณมีประสบการณ์มากพอ เท่ากับคุณกำลังทำสงครามกับผู้ที่กำลังตัดสินคุณซึ่งไม่ใช่วิธีที่ฉลาดแต่อย่างใด ในการอธิบายนี้ต้องตัด ego ออกให้หมดโดยอย่าแสดงความไม่พอใจออกมาเป็นอันขาด

    33. คุณคิดอย่างไรถ้าต้องทำงานจนดึกรวมทั้งต้องมาทำงานในวันหยุด
         คำถามนี้คงง่ายมากที่จะตอบรับว่าไม่มีปัญหาสำหรับผู้ที่สามารถทำเช่นนั้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นโสด แต่สำหรับผู้ที่มีครอบครัวหรือเพิ่งสร้างครอบครัวพร้อมลูกเล็ก หากปฏิเสธไปก็เท่ากับปฏิเสธที่จะสัมภาษณ์ต่อนั่นเอง การตอบคำถามข้อนี้จะเป็นเครื่องผูกมัดคุณไม่เฉพาะในช่วงทดลองงานแต่ยาวไปถึงการประเมินผลปฎิบัติงานด้วยถ้าคุณไม่สามารถทำตามที่ได้รับปากไว้ในวันสัมภาษณ์นี้ได้

    ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องเวลาทำงานเช่นนั้นจริงๆ อย่าตอบรับว่าทำได้โดยไม่มีปัญหา แต่ขอให้ตอบไปว่าคุณเป็นคนชอบทำงานหนักอยู่แล้วและเท่าที่ผ่านมา คุณได้นำงานที่รีบด่วนไปทำต่อที่บ้านจนสำเร็จตามกำหนดทุกครั้ง แต่หากการทำงานนอกเวลานั้นเป็นการประชุมซึ่งโดยปกติก็คงไม่มีบ่อยนัก คุณคิดว่าครอบครัวของคุณคงเข้าใจความจำเป็นในเรื่องนี้ได้ คำถามข้อนี้ถ้าผู้เข้าสอบเป็นพนักงานในสายการผลิตก็คงต้องประเมินสถานการณ์ของตนและตอบตามข้อเท็จจริง ถ้าสิ่งที่คุณได้ตอบไปก่อนหน้านี้มีคุณค่าพอ การจัดสายการผลิตที่ไม่ต้องอยู่กะหรือทำล่วงเวลาในวันหยุดก็น่าจะมีความเป็นไปได้ แต่ถ้าเขาไม่รับจริงๆ ก็ถือว่าเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติของเราที่ต้องยอมรับครับ

    วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

———————————–

Visits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *