การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (10)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 37 เลยนะครับ

    37. คุณคิดว่าบทบาทที่สมควรสำหรับตำแหน่งงานที่คุณสมัครคืออะไร
         เป็นคำถามที่ต้องการการเชื่อมโยงทางความคิดระหว่างตำแหน่งงานที่สมัครกับภาพที่ใหญ่กว่า คือความสำเร็จขององค์กร ชุมชน หรือธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นคำถามที่ใช้ถามเมื่อประวัติการทำงานของผู้สมัครค่อนข้างแตกต่างจากองค์กรที่มาสมัครเข้าทำงาน เช่น เดิมเคยเป็นข้าราชการในองค์กรขนาดใหญ่ แต่มาสมัครงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง ความผิดพลาดที่พบบ่อยคือผู้สมัครลืมถอดหมวกของตัวเอง นำเอาบทบาทในองค์กรของตนมาตอบเป็นบทบาทในองค์กรใหม่โดยไม่ศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรใหม่นี้ให้ดีเสียก่อน

    คำตอบที่เหมาะสมจึงต้องนำเอาภาพสามภาพมาประกอบเป็นภาพเดียว คือ องค์ประกอบความสำเร็จของงานในตำแหน่งหน้าที่ที่มาสมัคร วัฒนธรรมขององค์กรที่มาสมัคร และความต้องการในตำแหน่งตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร เมื่อประกอบภาพทั้งสามนี้เข้าด้วยกันแล้ว จึงค่อยประมวลออกมาเป็นคำตอบ อย่าเพียงแต่เอาคำบรรยายลักษณะงานโดยทั่วไปในตำแหน่งงานนั้นมาตอบเป็นอันขาด

    38. คุณจะพูดอะไรกับผู้บังคับบัญชาถ้าเขาเชื่อมั่นในความคิดใดๆ เอามากๆ แต่คุณเห็นว่ามันเป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้
         เป็นคำถามที่ต้องการวัดการตัดสินใจระหว่างคุณธรรมสองประการเหมือนที่เคยนำมาเสนอก่อนหน้านี้ คือ ระหว่างความจงรักและความซื่อตรง ขอย้ำอีกครั้งนะครับ เมื่อไรที่มีคำถามให้เลือกระหว่างคุณธรรมสองประการไม่ว่าจะพลิกแพลงคำถามเป็นอย่างไรก็ตาม ขอให้เลือกตอบที่ความซื่อตรงเสมอ ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าคุณเป็นคนนอก ถ้าคุณเลือกตอบความจงรักภักดีเขาจะมองว่าคุณกำลังประจบเขาเพื่อให้ได้งาน เพราะทั้งคุณและเขาไม่เคยรู้จักกันมาก่อน การเลือกตอบที่ความซื่อตรงเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่เลือกที่จะเคารพตนเองก่อนที่จะเคารพในคนอื่น และยังเป็นการแสดงคุณธรรมที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกด้วย

    คำตอบที่เหมาะสมจึงควรพูดถึงเรื่องความไว้วางใจที่จำเป็นต้องสร้างให้เกิดมีขึ้นตลอดระยะเวลาการทำงาน หากโดยพื้นฐานแล้วผู้บังคับบัญชาของคุณไม่เคยไว้วางใจคุณเลย ไม่ว่าคุณจะตอบอย่างไรออกไปก็คงไม่ต่างกันมากนักเพราะจะเป็นความคิดเห็นที่ไม่มีความหมาย แต่ถ้าผู้บังคับบัญชามีความเชื่อใจและไว้วางใจคุณอย่างน้อยในระดับหนึ่ง คุณก็ควรแสดงความคิดเห็นออกไปด้วยเหตุด้วยผลโดยชี้ลงไปที่ข้อมูลเฉพาะที่ทำให้คุณมีความคิดเห็นที่แตกต่าง แต่ถ้าผู้บังคับบัญชายังยืนกรานที่จะทำตามความคิดเห็นของเขา คุณก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังเพื่อให้สิ่งนั้นสำเร็จให้จงได้

    39. คุณอยากเปลี่ยนแปลงอะไรในอดีตเพื่อให้งานมีความก้าวหน้ามากกว่านี้บ้าง
         เป็นคำถามที่รื้อฟื้นความเจ็บปวดฝังใจที่คุณลืมไม่ลงคล้ายกับที่เคยนำมาเสนอก่อนหน้านี้ มาถึงตอนนี้ท่านผู้อ่านคงมองเห็นภาพรวมของการสัมภาษณ์งานแล้วนะครับว่าแท้จริงแล้วมีหลักสำคัญอยู่ไม่กี่หลัก แต่สำหรับผู้สัมภาษณ์ที่มีประสบการณ์สามารถพลิกแพลงหลักการให้เป็นคำถามได้มากมาย ผู้ตอบจึงควรต้องมีหลักในการตอบโดยถอดอัตตาในตัวเองออกไป ไม่ติดยึดกับความรู้สึกจนกลายเป็นจุดอ่อน

    คุณควรตอบไปว่าคุณมีความสุขกับความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของคุณ ในกรณีที่สามารถคาดการณ์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ ก็จะวางแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม แต่ชีวิตว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตการทำงานเป็นสิ่งที่วางแผนงานอย่างไรก็คงให้ครบถ้วนไม่ได้ สิ่งที่ดีที่สุดคือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุด มองไปข้างหน้าโดยไม่ประมาทซึ่งเป็นสิ่งที่คุณทำมาโดยตลอด คุณไม่เคยนึกเสียใจใดๆ ในการตัดสินใจของคุณหรืออยากแก้ตัวในสิ่งที่ได้ทำไปในอดีตเลย

    40. คุณจะทำอย่างไรถ้าเพื่อนพนักงานในระดับเดียวกับคุณไม่ค่อยให้ความร่วมมือและการกระทำเช่นนั้นมีผลกระทบต่อหน่วยงานของคุณ
         เป็นคำถามที่ต้องการรู้ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์และการแก้ปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ผู้สัมภาษณ์บางคนตอบว่า ใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้น เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ บางคนก็ตอบว่า ควรรายงานให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดได้ทราบ ถ้าตอบแนวนี้ก็ตกแน่นอนครับเพราะคำตอบแรกก็ออกมาในแนวตัวใครตัวมัน ส่วนคำตอบที่สองก็ออกมาในแนวปัดสวะให้พ้นตัว

    คำตอบที่เหมาะสมจึงควรเริ่มด้วยหลักมนุษย์สัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนพนักงานที่คุณจะเข้าไปพูดคุยกับผู้นั้นและขอความร่วมมือแบบสร้างสรร หากได้รับการปฏิเสธหรือต่อต้าน ก็ควรจะได้อธิบายให้ทราบถึงผลดีที่จะได้รับร่วมกันและผลเสียที่จะเกิดกับองค์กรและลูกค้า แม้ว่าผู้นั้นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงความคิด คณก็จะไม่ยอมให้ปัญหานั้นผ่านไปเฉยๆ คุณจะไม่ยอมละความพยายามและจะขยายขอบเขตผู้เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาให้กว้างขึ้นทั้งที่เป็นหัวหน้าและลูกน้องของบุคคลผู้นั้นรวมทั้งผู้บังคับบัญชาของคุณเองถ้าจำเป็นเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลที่เกิดขึ้นหากการแก้ไขประสบความสำเร็จและเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีของทีมงาน

    วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

———————————–

Visits: 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *