การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (15)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 59 เลยนะครับ

    59. คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นส่วนตัว
         ปกติแล้วคำถามประเภทนี้จะไม่นำมาถามกันเพราะแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกันและอาจนำไปสู่ความบาดหมางได้ แต่ผู้สัมภาษณ์บางคนก็นำมาถามเพื่อดูไหวพริบในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือบางครั้งก็เป็นเรื่องที่ผู้สัมภาษณ์เกิดสะกิดใจจากบางตอนของการสัมภาษณ์ ทำให้นึกไปถึงเรื่องที่เพิ่งอ่านจากหนังสือพิมพ์หรือที่เพิ่งฟังวิทยุมาเมื่อเช้า ถ้าคุณให้ความคิดเห็นสอดคล้องกับของผู้สัมภาษณ์ก็ดีไป แต่หากไม่สอดคล้องหรือตรงกันข้าม ผู้สัมภาษณ์จะไม่มาโต้เถียงหรือพยายามทำให้คุณเปลี่ยนความคิดเห็น แต่อาจให้คุณตกสัมภาษณ์ได้

    การตอบคำถามประเภทความคิดเห็นส่วนตัวโดยเฉพาะในเรื่องการเมือง ศาสนา ไม่ควรตอบแบบฟันธง แต่ควรใช้วิธีป้อนคำถามกลับ เช่น คิดอย่างไรจึงถามในเรื่องนี้ หรือ คุณก็คิดอย่างนั้นหรือ ฯลฯ ซึ่งจากคำตอบของเขาจะให้แนวคิดบางอย่างมาเป็นจุดเริ่มต้นคำตอบของเราได้ แต่ถ้าผู้สัมภาษณ์ยังยืนกรานสร้างแรงกดดันให้ผู้สอบแสดงความคิดเห็น ก็ควรตอบไปตามความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่โดยขอให้เกริ่นนำก่อนด้วยว่า เท่าที่ทราบ คนส่วนใหญ่มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไร สำหรับตัวผู้สอบเองยังไม่อยากฟันธงเพราะต้องมีข้อมูลมากกว่านี้ พร้อมกันนั้นก็โยนคำถามกลับไปว่าผู้สัมภาษณ์มีข้อมูลที่ว่านั้นหรือไม่ เช่นนี้ก็จะลดความกดดันไปได้มาก

    60. ถ้าคุณถูกล็อตตารี่รางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ คุณยังจะทำงานต่อหรือไม่
         วัตถุประสงค์ของคำถามนี้อยู่ที่ต้องการรู้ว่าผู้เข้าสอบมีเจตคติในเรื่องการทำงานอย่างไร

    คำตอบที่เหมาะสมไม่ควรตอบแบบมั่นอกมั่นใจว่าจะยังคงทำงานกับบริษัทของผู้สัมภาษณ์ต่อไปอย่างแน่นอนหากได้รับการคัดเลือกเพราะจะออกมาในแนวประจบประแจงมากกว่าความจริงใจ ควรตอบไปว่าการถูกรางวัลที่หนึ่งชุดใหญ่ย่อมให้ชีวิตคุณมีทางเลือกและความยืดหยุ่นในการตัดสินใจมากขึ้น แต่สิ่งที่คุณคิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงคือความเชื่อที่ว่า การทำงานและประสบความสำเร็จในการทำงานทำให้คุณมีความสุข การถูกรางวัลใหญ่ขนาดนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยจนอาจพูดได้ว่าจะไม่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณ ที่สำคัญยังเป็นเรื่องของอนาคต จึงอยากให้ความสำคัญกับปัจจุบันให้มากที่สุดคือการทำงานด้วยความรู้และความสามารถที่มีให้ดีที่สุด

    61. คุณคิดว่าได้ทำงานที่ดีที่สุดแล้วหรือยัง
         เชื่อว่าผู้เข้าสอบส่วนใหญ่คงจะไม่เผลอไปตอบรับว่าใช่ เพราะเท่ากับไปพูดว่างานที่คุณกำลังสมัครเข้าทำงานนี้มีคุณค่าหรือความสำคัญน้อยกว่าที่คุณเคยได้ทำมา

    คำตอบที่เหมาะสมคือ การให้นิยามของคำว่างานที่ดีที่สุดว่าในความหมายของคุณคืองานที่มีความท้าทายและมีความก้าวหน้าตอบแทนความสำเร็จ ซึ่งในความเห็นของคุณ งานที่ดีที่สุดนั้นอยู่ข้างหน้า เป็นอนาคตของการทำงาน คุณมีโอกาสได้ทำงานที่ดีมามากในอดีตแต่ก็ยังคิดว่ายังไม่ใช่งานที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

    62. ทำไมเราจึงควรจะรับคุณเข้าทำงานทั้งๆ ที่สามารถเลื่อนคนของเราเองเข้ารับตำแหน่งนี้ได้
         เมื่อได้ยินคำถามนี้ขอให้ดีใจได้แล้วครับว่าผู้สัมภาษณ์มีความโน้มเอียงที่จะเลือกคุณเข้าทำงานแล้ว เพียงแต่อาจต้องการยืมคำตอบของคุณไปใช้อธิบายคนบางคนในหน่วยงานที่อาจตั้งคำถามนี้กับเขาในภายหลัง

    คำตอบที่เหมาะสมจึงควรเริ่มที่การโอนอ่อนผ่อนตามความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์ด้วยการแสดงความเห็นว่า เป็นนโยบายที่ดีที่จะส่งเสริมคนภายในเพราะการรับบุคคลจากภายนอกเป็นการแสดงว่าคนในไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการคัดเลือก แต่ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารทุกคนต้องการให้หน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบมีความก้าวหน้าและมีศักยภาพในการทำงานที่ดีที่สุด การบรรจุบุคคลเข้าทำงานในแต่ละตำแหน่งจึงต้องเลือกคนที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดซึ่งในส่วนตัวของคุณเองคิดว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมสำหรับงานดังกล่าว พร้อมกันนั้นก็ให้เหตุผลประกอบสิ่งที่ได้พูดไป

    63. ช่วยเล่าข้อบกพร่องของบริษัทของเราเท่าที่คุณทราบ
         อย่าเผลอเล่าเรื่องใดที่เป็นข้อบกพร่องออกไปเพราะไม่มีใครต้องการได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหน้าไม่ว่าผู้นั้นจะแสดงตนว่าเป็นคนใจกว้างแค่ใดก็ตาม

    ผู้สอบควรตอบเฉพาะส่วนที่เป็นเชิงบวกเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดคำถามตามมาซึ่งจะยิ่งยุ่งยากในการตอบมากขึ้นกว่านี้

    64. ถ้ามีคะแนนเต็มสิบ ผมควรได้คะแนนผู้สัมภาษณ์สักเท่าไร
         ถ้าผู้เข้าสอบบอกให้เต็มสิบ ก็เป็นการประจบ แต่ถ้าให้น้อยกว่านั้นก็จะต้องถูกกดดันให้ต้องอธิบายส่วนที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น

    ผู้สอบจึงไม่ควรให้คะแนนเป็นตัวเลข แต่ขอให้แสดงความคิดเห็นตามลักษณะของการตั้งคำถาม เช่น เป็นคำถามแบบกดดัน ต้อนหน้าต้อนหลัง หรือเป็นคำถามที่ต้องการทราบรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติ หรือเป็นคำถามที่ต้องการความคิดเห็น ไม่ว่าคำถามของผู้สัมภาษณ์ผู้นั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไรก็ขอให้เลือกใช้คำในเชิงบวกเท่านั้น อย่าวิจารณ์ไปในเชิงลบหรือทำให้ผู้สัมภาษณ์เสียหาย จากคำตอบที่อ้างอิงถึงรูปแบบหรือลักษณะของคำถาม อย่างน้อยคุณก็ได้คะแนนไปครึ่งหนึ่งแล้วเพราะเป็นความเป็นจริงที่ผู้สัมภาษณ์คนอื่นก็รับรู้อยู่ ส่วนการให้คะแนนเป็นตัวเลขต้องขอตัวที่ไม่สามารถให้ได้เพราะคุณมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยตรงจึงไม่สมควรให้ความเห็น หลังจากนั้นก็ขอบคุณผู้สัมภาษณ์ที่ให้โอกาสคุณได้ตอบคำถามต่างๆ ที่มีคุณภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน

    ก็เป็นอันจบชุดคำถามและแนวคำตอบเพื่อการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ หลังจากที่เขียนต่อเนื่องกันมารวม 15 ตอน ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสอบและได้เข้าทำงานตามที่ตั้งใจไว้ครับ

———————————–

Visits: 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *