การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์งาน (12)

    เพื่อไม่ให้เสียเวลา จะขอต่อจากครั้งที่แล้วด้วยตัวอย่างคำถามที่ 46 เลยนะครับ

    46. ปกติคุณทำงานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง
         คำถามแบบนี้ไม่ต้องการคำตอบเป็นจำนวนชั่วโมง แต่ต้องการทราบมุมมองของคุณต่อการใช้เวลาในการทำงาน ถ้าคุณเป็นคนบ้างานและเท่าที่พูดคุยกันมาก็รู้สึกด้วยว่าผู้สัมภาษณ์ชอบอย่างนั้น กรณ๊นี้ก็ตอบไปเลยว่าปกติคุณทำงานจนดึกดื่นแม้กระทั่งในวันหยุดเพราะครอบครัวคุณเข้าใจดีว่าการปล่อยให้คุณทำเช่นนั้นโดยเสรีทำให้คุณมีความสุขและครอบครัวของคุณก็ยอมรับสภาพเพื่อคุณได้

    แต่ถ้าคุณไม่ได้บ้างานถึงขนาดนั้น หรือคุณยังต้องการให้เวลากับครอบครัวหรือกับชีวิตทางสังคม ก็ควรตอบไปว่าปกติคุณเป็นคนทำงานหนัก และแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่าผู้ถามไม่ได้ต้องการรู้จำนวนชั่วโมง ก็ควรเน้นไปว่าจะให้ตอบเป็นชั่วโมงคงไม่ได้ รู้แต่ว่าไม่เคยมีอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและสนุกมากไปกว่าการได้แก้ปัญหาให้กับองค์กร การครุ่นคิดถึงการแก้ปัญหานี้ไม่จำกัดเวลาหรือสถานที่ มันทำให้คุณมั่นใจว่าทางออกเพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ที่คุณสรุปได้นั้นได้ผ่านการคิดใคร่ครวญมามากพอ

    47. ส่วนที่ยากที่สุดของการทำงานในตำแหน่งที่คุณสมัครคืออะไร
         คำถามนี้ ถ้าตอบตรงคำถาม ตอบอย่างไรก็ผิด กล่าวคือไม่ว่าจะเป็นอะไรที่คุณตอบว่ายาก ผู้สัมภาษณ์จะมองว่าสิ่งที่คุณตอบมานั้น คือ จุดอ่อนในการทำงานของคุณ หรือพูดอีกอย่างก็คือ คุณมีปัญหากับการทำงานในเรื่องนั้นในตำแหน่งที่คุณมาสมัครนั่นเอง

    คำตอบที่เหมาะสมจึงควรให้คำนิยามคำว่า “ยาก” เสียใหม่ว่าเป็น “การ ท้าทาย” ซึ่งเมื่อให้นิยามคำนี้ใหม่แล้ว ตอบอะไรก็ถูก เพราะทุกเรื่องในการทำงานไม่ว่าในตำแหน่งใดก็เป็นเรื่องท้าทายทั้งสิ้น เมื่อให้คำนิยามของคำว่า “ยาก” ใหม่แล้วก็ตอบสิ่งที่ท้าทายที่สุดในตำแหน่งงานและเพิ่มเติมไปด้วยว่าคุณมีความถนัดในเรื่องนั้นเพียงไรโดยมีกระบวนการทำงานอย่างไรจึงประสบผลสำเร็จในเรื่องนั้น

    48. ปัญหาจากกรณีสมมุติ
         บางครั้งผู้สัมภาษณ์จะยกกรณีตัวอย่างสมมุติขึ้นมาและถามผู้เข้าสอบว่าคุณจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร การที่จะพยายามตอบทั้งๆ ที่ข้อเท็จจริงไม่สมบูรณ์ จะแสดงว่าในการทำงานจริงผู้เข้าสอบก็คงจะรีบสรุปหาทางแก้ไขปัญหาไปดุ่ยๆ อย่างนั้นเหมือนกัน

    คำตอบที่เหมาะสมสำหรับคำถามประเภทนี้จึงควรตอบในในรูปกระบวนการทำงานที่สมเหตุสมผลที่จะใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา ควรจะต้องปรึกษาใคร จะมีวิธีการหาทางออกที่เป็นไปได้อย่างไร รวมไปถึงการติดตามความก้าวหน้าจะใช้วิธีการอย่างไร การตอบในลักษณะกระบวนการจะสะท้อนให้เห็นภาพที่น่าเชื่อถือว่าคุณเป็นผู้ทราบกระบวนวิธีการทำงาน เป็นคำตอบที่เป็นต่อและได้เปรียบมากกว่าการฟันธงตอบไปว่าจากกรณีสมมุติดังกล่าวต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ครับ

    49. อะไรคือสิ่งท้าทายที่สุดที่คุณเคยประสบ
         นี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งซึ่งผู้เข้าสอบต้องเตรียมคำตอบก่อนเข้าสอบ ผู้เข้าสอบที่ไม่ได้เตรียมตัวมามักจะย้อนไปเอาเรื่องท้าทายครั้งเก่าก่อน บางคนเอาตั้งแต่สอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนมัธยมดังๆ ในวัยเด็ก หรือการสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งตอบได้แต่น่าจะไม่ได้คะแนนจากการตอบเพราะผู้สัมภาษณ์ยังไม่เห็นว่าจะเกี่ยวข้องกับงานอย่างไร

    คำตอบที่จะได้คะแนนจากการสอบสัมภาษณ์นี้ควรเป็นเรื่องความท้าทายที่เกี่ยวข้องอย่างสำคัญต่อคุณภาพงานของคุณ หรือเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นในการทำงาน เช่น ภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่ม ทักษะการบริหาร ทักษะการโน้มน้าวชักชวน ความกล้าหาญ ความมั่นคงแน่วแน่ ความฉลาดมีไหวพริบ เป็นต้น

    50. คุณเคยคิดทำธุรกิจของตนเองหรือไม่
         คำถามนี้ต้องระมัดระวังในการตอบเป็นอย่างมาก หากคุณตอบว่าไม่เคย ก็อาจถูกมองว่าเป็นพวกที่ขาดความกระตือรือร้น ไม่กล้ารับผิดชอบ ไม่ดิ้นรนขวนขวาย หากตอบว่าเคย ก็อาจถูกมองว่าอาจแอบประกอบธุรกิจระหว่างยังทำงานซึ่งจะทำให้ได้งานไม่เต็มที่ หรือหวาดระแวงว่าคุณพร้อมจะลาออกไปพร้อมข้อมูลสำคัญของบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจของคุณตามความตั้งใจเมื่อไรก็ได้

    คำตอบที่เหมาะสมจึงควรต้องศึกษาวัฒนธรรมขององค์กรก่อน ถ้าองค์กรเป็นองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งน่าจะมีระเบียบวิธีปฏิบัติงานที่ครบถ้วนรัดกุม อย่าไปให้ความสำคัญกับการใฝ่ฝันหรือคิดสร้างสิ่งใหม่เช่นการประกอบธุรกิจของตนเองมากนัก เน้นคำตอบไปที่ความใฝ่ฝันที่จะได้ทำงานในตำแหน่งบริหารขององค์กรขนาดใหญ่ที่สามารถใช้ระเบียบวิธีปฏิบัติที่เข้มแข็งสร้างสรรผลงานที่ผู้คนยอมรับ แต่ถ้าองค์กรเป็นองค์กรขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่น่าจะให้อิสระในการคิดและการร่วมเสนอแนะความคิดเห็นได้มาก คำตอบที่เหมาะสมควรอยู่ในรูปของการคิดที่จะได้ร่วมกับผู้มีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งเปิดโอกาสให้คุณได้ใช้ความคิดริเริ่มให้เป็นประโยชน์ และไม่ว่าจะตอบแบบใด ที่สำคัญต้องเน้นว่าการคิดมีธุรกิจของตนเองไม่ได้อยู่ในหัวของคุณในขณะนี้เลย แต่ความคิดที่จะทำงานให้เสมือนเป็นธุรกิจของตนเองซึ่งต้องทำงานอย่างหนักและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่คือสิ่งที่คุณคิดอยู่ตลอดเวลา

    วันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ วันหลังผมจะนำเสนอคำถามที่ควรเรียนรู้เพื่อการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์มานำเสนออีกครับ

———————————–

Visits: 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *