เปิด blog ดร. ปิยนันท์

สวัสดีครับ

    วันนี้เป็นวันแรกของการเปิด website ใหม่ (https://drpiyanan.com) และข้อความที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นข้อความแรกที่ post ลงใน site ใหม่นี้

    Site หรือ blog นี้เกิดจากความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ในรูปบทความและหนังสือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาน และการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้ร่ำเรียนและใช้ในการทำงานมากว่า 40 ปี บทความที่นำมาลง มีทั้งบทความที่ผมเคยเขียนไว้ในขณะทำงานที่บริษัท HR Training and Consultant และบทความใหม่ที่จะทะยอยเขียน ส่วนหนังสือ จะอยู่ในรูป Pdf. file ซึ่งผมจะเขียนไป edit ไป เนื้อหาในหนังสือจึงยังอาจไม่ครบถ้วนเสียทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะเดือนแรกๆ ที่นำลงเผยแพร่

    เดิมผมตั้งใจจะใช้ Facebook เป็นช่องทางการเผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ก็พบปัญหาการถูกบล็อคเนื่องจากข้อมูลที่นำมาลง บางเรื่องมีความยาวมากเกินไป จึงหันมาเช่าพื้นที่กับบริษัท hosting และใช้ WordPress เป็น Application

    สำหรับผม การใช้ WordPress Application เป็นเรื่องใหม่มาก (เพิ่งเริ่มต้นวันนี้) ต้องเรียนรู้ไปใช้ไป จึงขออภัยท่านที่เข้ามาอ่าน blog ของผมในช่วงนี้ด้วย ผมจะรีบศึกษาการใช้ให้เร็วที่สุดและจะทยอยนำความรู้ออกเผยแพร่เท่าที่กำลังและสติปัญญาจะอำนวยครับ

19 พฤษภาคม 2560

———————————————

Visits: 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *